Ubytovací podmínky

Pravidla pobytu

 1. Závazná rezervace se provádí výlučně elektronickou poštou a to na adresu: kilian.apartman@gmail.com

 2. V mailu uveďte termín pobytu a Vaše kontaktní údaje (tel. číslo) a jména hostů.

 3. V apartmánu je možné ubytovat max 4 osoby.

 4. Standartní doba pobytu je jeden celý kalendářní týden tj. 7 nocí od soboty do soboty.

 5. Krátkodobé pobyty (méně než 3 noci) jsou možné, ale lze je rezervovat pouze s následují podmínkou. Pokud se vyskytne zájemce o celotýdenní pobyt a závazně pobyt zarezervuje alespoň 30 dnů přede dnem nástupu na krátkodobý pobyt bude tento celotýdenní pobyt upřednostněn před krátkodobým pobytem.

 6. Víkendové pobyty zasahují do dvou kalendářních (pobytových) týdnů. Lze je proto rezervovat pouze s následující podmínkou. Pokud se vyskytne zájemce o celotýdenní pobyt pro kterýkoliv z dotčených týdnů a závazně pobyt rezervuje alespoň 30 dnů přede dnem nástupu na krátkodobý pobyt, bude tento celotýdenní pobyt upřednostněn před krátkodobým pobytem.

 7. Pobyt pro malá domácí zvířata pouze pro předchozí domluvě a s příplatkem 300 Kč/den bez ohledu na to, zda se jedná o krátkodobý nebo celotýdenní pobyt. Je povoleno mít maximálně jedno domácí zvíře. Pobyt nebezpečných živočichů je zakázán. Případné škody způsobené domácím zvířetem plně hradí host apartmánu.

 8. Potvrzení o rezervace a vybraného termínu obdržíte emailem.

 9. Cena za pobyt je účtován na základě platného ceníku uvedeného na webových stránkách v sekci ceník. Úhrada se provádí následovně: Záloha ve výši 100% z celkové ceny pobytu, tj. včetně dalších poplatků - do 5 pracovních dnů od emailové rezervace na účet uvedený na faktuře, která je zaslaná na emailovou adresu objednavatele. Platbu prosím označte variabilním symbolem, který je uveden na faktuře.

 10. V případě, že zálohu dle bodu 10 neobdržíme ve výše uvedeném termínu, pak se rezervace následující den ruší a apartmán je uvolněn pro další zájemce.

 11. Sankční pokuty za zrušení objednávky:

  a) při zrušení pobytu 91 a více dní před zahájením pobytu bude účtována pokuta ve výši 15% z celkové ceny pobytu.

  b) při zrušení 90-46 dní před zahájením pobytu bude účtována pokuta ve výši 30% z celkové ceny pobytu.

  c) při zrušení 45-15 dní před zahájením pobytu bude účtována pokuta ve výši 60% z celkové ceny pobytu.

  d) při zrušení pobytu 15-0 dní před zahájením pobytu bude účtována pokuta ve výši 100% z celkové ceny pobytu.

  Zrušení pobytu je možné provést pouze písemnou formou, poslanou na mailovou adresu objednávek.

 12. Host nesmí umožnit pobyt v apartmánu žádné další osobě, která není uvedena na rezervaci.

Příjezd hostů do Kiliána

 1. Pobyt začíná v den příjezdu mezi 16:00 - 19:00 hod. Jiný čas příjezdu než standardní je nutno minimálně den předem domluvit se správkyní, avšak přesto se může stát, že to nebude možné.

 2. Po příjezdu Vám bude umožněno zaparkovat na parkovacím stání na pozemku před apartmánem. Parkovací stání je označeno názvem Březník. Je zakázáno parkovat na jiném místě než je takto označené.

 3. Pokud shledá host jakékoliv závady a nedostatky při nástupu, ohlásí je správci ihned, aby mohla být sjednána náprava. Pokud se vznikne jakékoliv poškození ubytovacího prostoru, nebo přilehlých prostor. Bude náhrada za opravu a znovuuvedení do předchozí stavu vymáháno po hostovi.

 4. Při příjezdu Vám budou oproti kauci 1 000 Kč předány klíče od apartmánu, vchodu do domu, kolárny (lyžárny). Kauce bude následně správcem vrácena při vrácení klíčů nazpět.

 5. Při zahájení pobytu budete požádáni o předložení Vašich identifikačních údajů pro potřeby ubytovací knihy resp. pro obec Kvilda.

Pobyt

 1. Každý host je povinen při opuštění apartmánu

  a) zamykat vstupní dveře do apartmánu

  b) zavřít okna a francouzské dveře

  c) zkontrolovat všechny elektrické spotřebiče, zda jsou vypnuté

  e) vždy za sebou zavírat vstupní dveře do objektu

V případné škody způsobené vniknutím neoprávněné osoby do objektu nezabezpečenými dveřmi nebo okny hradí host.

 1. V případě zabouchnutí dveří pomůže správce. Pokud však zabouchnete dveře s klíčem zevnitř zámku, nebo klíč ztratíte, hradíte náklady na výměnu bezpečnostní vložky.

 2. V apartmánu je povinnost se zouvat z venkovní obuvi, aby nedošlo k poškození podlah. Po objektu je zakázáno se pohybovat v lyžařské sjezdové obuvi.

 3. V celém objektu je přísně zakázáno kouřit.

 4. Ložní prádlo připraví správce podle počtu nahlášených osob. Ručníky jsou připravené na dvoulůžkové posteli.

 5. Úklidové prostředky jsou uloženy v kuchyňské lince a na WC. V ceně pobytu je vždy zahrnut závěrečný úklid.

 6. Ovládání topení, tedy ovládání topných těles a termostatu naleznete ve složce s návody pod TV v apartmánu. Topný žebřík v koupelně je vybaven elektrickou topnou patrolou s připojením do zásuvky. V době topné sezóny není nutné elektrickou patronu zapínat, žebřík ohřívá kapalina z centrální kotelny.

Dětské hřiště

  V areálu objektu se nachází venkovní dětské hřiště. S ohledem na aktuální servisní požadavky, není toto hřiště možné používat.

Wellness

  V přízemí domu je k dispozici wellness. Wellness se skládá ze tří saun, odpočinkové místnosti a sprch. O jejich možnosti použití bude v případě zájmu informování správcem. Jedná se o doplňkovou službu.

Kolárna / lyžárna

Vstup do prostoru je z garáže. Je zde možno dočasně uložit sportovní náčiní, ovšem s ohledem na ostatní hosty, tak aby bylo v okolí zachováno co nejvíce volného místa.

Odjezd

 1. Není-li domluveno jinak, apartmán se předává v den odjezdu v 10:00 hodin osobně správci.

 2. Při odjezdu předá host všechny převzaté klíče a umožní kontrolu apartmánu a jeho vybavení. Poté mu je vrácena kauce.

 3. Při odjezdu je host povinen umýt nádobí a použité příslušenství, vyklidit lednici. Ostatní úklidové práce provádí správce.

Zaplacením zálohy na pobyt souhlasíte s těmito ubytovacími podmínkami